45, 45, logo Startup Poland rgb, logo-Startup-Poland-rgb.svg, 4597, https://vc.startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/06/logo-Startup-Poland-rgb.svg, https://vc.startuppoland.org/logo-startup-poland-rgb/, , 1, , , logo-startup-poland-rgb, inherit, 0, 2021-06-17 07:08:16, 2021-06-17 07:08:16, 0, image/svg+xml, image, svg+xml, https://vc.startuppoland.org/wp-includes/images/media/default.png, 161, 49, Array

VENTURE
CAPITAL

RAPORT 2021

POBIERZ RAPORT
VFX0X7wn9LY
Youtube

Złota Księga Venture Capital 2021

O tym co zmienił 2020 jeszcze długo będziemy dyskutować. Nie sposób podsumować przemiany, jakie miały miejsce na rynku VC na 90 stronach. Mimo to podjęliśmy tę próbę.
Rok 2020 był rekordowy na polskim rynku venture capital. Zainwestowana kwota niemal podwoiła się w ujęciu rok do roku i wyniosła ponad 2,12 mld zł.

Nie tylko utrzymaliśmy ciągłość inwestycyjną, ale też zwiększyliśmy liczbę transakcji. Ponadto przyswoiliśmy nowe metody współpracy i zrozumieliśmy, że ugruntowana wiedza to podstawa.
W raporcie pokazujemy również co zrobić, aby kontynuować obecny trend zwyżkowy w sektorze inwestycyjnym i wpłynąć na przyspieszenie rozwoju polskiego ekosystemu VC.

megarunda DocPlanner: 344 mln PLN megarunda Booksy: 266 mln PLN megarunda Brainly: 302 mln PLN megarunda ICEYE: 331 mln PLN

2020 rekordowy
na polskim rynku
venture capital

W roku 2020 zainwestowana kwota niemal się podwoiła w ujęciu rok do roku i wyniosła ponad 2,12 mld zł.

POBIERZ RAPORT

Czy twoim zdaniem pandemia koronawirusa realnie wpłynęła na przebieg procesu fundraisingu?

POBIERZ RAPORT

Programy publiczne
oraz kapitał prywatny
w inwestycjach
w 2020

POBIERZ RAPORT
PFR Ventures BGK polski, prywatny NCBR międzynarodowy, prywatny

Inwestycje VC w Polsce 2019-202

Kwartalnie, średnia wartość transakcji (mln PLN)

Partnerzy

Pobierz pełny raport
o inwestycjach VC w Polsce